Vòng Đeo Dương Vật Titan Chống Xuất Tinh Sớm

Đây là phiên bản màu xanh của vòng đeo cu Titan, phiên bản xanh có thiết kế slicone dày hơn với đường kính nhỏ hơn nên sẽ có độ siết cao hơn so với phiên bản hồng nha các đồng dâm ^^

Nếu anh em mình hàng to thì cái vòng đeo cu phiên bản hồng thì hợp lý nha hihi

Vòng Đeo Dương Vật Titan Chống Xuất Tinh Sớm

Kích thước đường kính và độ dày của phiên bản xanh (trên) và hồng (dưới)

 

Vòng Đeo Dương Vật Titan Chống Xuất Tinh Sớm

Phiên bản xanh có độ siết chặc hơn, phù hợp với con cu dài khiêm tốn

 

Vòng Đeo Dương Vật Titan Chống Xuất Tinh Sớm

Vòng Đeo Dương Vật Titan phiên bản hồng có độ siết vừa phải, dễ chịu.