Thành phần thuần khiết.

Ưu điểm nổi bật của phiên bản Gold là chính thành phần Alkyl Nitrite thuần khiết, sẽ có đôi chút khác về cảm giác với phiên bản Jungle Black, nhưng cảm nhận chung của người dùng là Gold và Black có độ mạnh same same nhau.