Gây Tê Giảm Đau cho bot đến 90% Kéo dài thời gian quan hệ cho top.

Gel Bôi Trơn Công Nghệ Mới chứa hàm lượng cao Lidocain gây tê nhầm mục đích giảm đau ass cho Bot khi quan hệ hậu môn, ngoài ra nếu gel tiếp xúc với ”cây hàng” top thì sẽ làm tê cảm giác của top vô tình giúp top kéo dài thời gian, quan hệ lâu hơn đáng kể

Gel Bôi Trơn Giảm Đau Ass Cocklife

Gel Bôi Trơn Giảm Đau Ass Cocklife