Combo ”Tết Chơi” #2 – 2 Món

Bao gồm:

Bộ Rung Kích Thích Ass 12 Chế Độ 500k

Jungle Juice Platinum Poppers 10ml 350k (có thể thay thế các loại poppers bằng giá)

Tổng Cộng 850k + 30k ship = 880k Giảm Còn 700

Tặng Bao Cao Su Steambath của Mỹ , gel dạng gói và Free Ship Toàn Quốc

Poppers Quận 10

Combo ”Tết Chơi” #2 2 Món

 

 

Combo ”Tết Chơi” #2 – 3 Món

Bao gồm:

Bộ Rung Kích Thích Ass 12 Chế Độ 500k

Jungle Juice Platinum Poppers 10ml 350k (có thể thay thế các loại poppers bằng giá)

Vòng Đeo Dương Vật Titan Chống Xuất Tinh Sớm

Tổng Cộng 1050k + 30k ship = 1080k => Giảm Còn 880k

Tặng Bao Cao Su Steambath của Mỹ , gel dạng gói và Free Ship Toàn Quốc

poppers quận tân bình

Combo ”Tết Chơi” #2 – 3 Món