Abarala+ 37ml Greek Poppers là con cưng của hãng Greek Legend, Với mùi dễ ngửi, không gây kích ứng niêm mạc mũi, xoang, thời gian tác dụng lâu và quan trong Tâm cung cấp hàng chính hãng là điểm mạnh của loại poppers này!